Deze Johannes schilderde Het Melkmeisje – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze Johannes schilderde Het Melkmeisje” is: Vermeer