Deze jongens hoorden bij een pakje shag – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze jongens hoorden bij een pakje shag” is: Javaanse