Deze New Yorkse wijk is genoemd naar Breukelen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze New Yorkse wijk is genoemd naar Breukelen” is: Brooklyn