Deze Nijlafsluiting levert heel Egypte stroom – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze Nijlafsluiting levert heel Egypte stroom” is: Aswandam