Deze ruimteshuttle verongelukte in 2003 – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze ruimteshuttle verongelukte in 2003” is: Columbia