Deze werkkamer kijkt uit op de hofvijver – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Deze werkkamer kijkt uit op de hofvijver” is: Torentje