Die gil van schilder Munch is beroemd – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Die gil van schilder Munch is beroemd” is: Schreeuw