Digitale ezelsoren, plekken om te bewaren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Digitale ezelsoren, plekken om te bewaren” is: Bookmarks