Dikwijls verkeerd gespelde nachtkleding – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dikwijls verkeerd gespelde nachtkleding” is: Pyjama