Dissonant; iets wat de harmonie verstoort – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dissonant; iets wat de harmonie verstoort” is: Wanklank