District in New York waar ook Wall Street ligt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “District in New York waar ook Wall Street ligt” is: Manhattan