Dit gebeurt in Nederland ongeveer 570 uur per jaar – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dit gebeurt in Nederland ongeveer 570 uur per jaar” is: Regenen