Dit land verloor de Eerste en Tweede Wereldoorlog – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dit land verloor de Eerste en Tweede Wereldoorlog” is: Duitsland