Dit sterntje werd ooit geschoten voor zijn veren – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dit sterntje werd ooit geschoten voor zijn veren” is: Visdiefje