Dit voel je als een situatie uitzichtloos is – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dit voel je als een situatie uitzichtloos is” is: Wanhoop