Dit volk verstopte zich in het paard van Troje – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dit volk verstopte zich in het paard van Troje” is: Grieken