Document over ieders grondrechten in een land – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Document over ieders grondrechten in een land” is: Grondwet