Doen bendes bezoekers met de deur – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Doen bendes bezoekers met de deur” is: Platlopen