Doen mensen soms in de hoop een schat te vinden – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Doen mensen soms in de hoop een schat te vinden” is: Graven