Doen pubermeisjes als hun idool verschijnt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Doen pubermeisjes als hun idool verschijnt” is: Gillen