Doet de kraan als het leertje oud is – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Doet de kraan als het leertje oud is” is: Druppelen