Dol, gedesoriënteerd; waadvogels – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dol, gedesoriënteerd; waadvogels” is: Tureluurs