Door dassen uitgegraven systeem van gangen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Door dassen uitgegraven systeem van gangen” is: Burcht