Door de zwakste breekt de ketting – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Door de zwakste breekt de ketting” is: Schakel