Door een blind dier opgeworpen bergje aarde – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Door een blind dier opgeworpen bergje aarde” is: Molshoop