Dorpjes en buurtschappen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Dorpjes en buurtschappen” is: Gehuchten