Draagbaar raketwapen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Draagbaar raketwapen” is: Bazooka