Drie maanden – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Drie maanden” is: Kwartaal