Drugsbestrijders Crockett en Tubs, met speedboot – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Drugsbestrijders Crockett en Tubs, met speedboot” is: Miami vice