Duits filosoof, grondlegger arbeidersbeweging – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Duits filosoof, grondlegger arbeidersbeweging” is: Karl marx