Duitse codeermachine voor onderzeeërs uit WOII – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Duitse codeermachine voor onderzeeërs uit WOII” is: Enigma