Een 1 met vijftien nullen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een 1 met vijftien nullen” is: Biljard