Een bedrieglijke helling – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een bedrieglijke helling” is: Vals plat