Een groep van vier – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een groep van vier” is: Kwartet