Een houding aannemen voor een foto of schilderij – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een houding aannemen voor een foto of schilderij” is: Poseren