Een jaar overdoen op school, blijven zitten – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een jaar overdoen op school, blijven zitten” is: Doubleren