Een land bij Parijs en een wereld in Florida – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een land bij Parijs en een wereld in Florida” is: Disney