Een liesbreuk is hier een voorbeeld van – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een liesbreuk is hier een voorbeeld van” is: Hernia