Een Nederlander vond deze draadloze verbinding uit – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een Nederlander vond deze draadloze verbinding uit” is: Bluetooth