Een piano waarmee je kunt vliegen? – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een piano waarmee je kunt vliegen?” is: Vleugel