Een plat steentje op water laten ketsen – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een plat steentje op water laten ketsen” is: Keilen