Een probleem succesvol aanpakken – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een probleem succesvol aanpakken” is: Tackelen