Een rivier doet dit in de zee – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een rivier doet dit in de zee” is: Uitmonden