Een touwtje maken op een klosje met spijkers – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een touwtje maken op een klosje met spijkers” is: Punniken