Een trilling in het trommelvlies – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een trilling in het trommelvlies” is: Geluid