Een uitgave die zeven keer per week verschijnt – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een uitgave die zeven keer per week verschijnt” is: Dagblad