Een van de grootste vliegende vogels – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een van de grootste vliegende vogels” is: Pelikaan