Een van de rivieren uit het Tweestromenland – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een van de rivieren uit het Tweestromenland” is: Eufraat