Een van de talen in China, met honderden varianten – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een van de talen in China, met honderden varianten” is: Kantonees