Een vlinderstruik of kornoelje bijvoorbeeld – CodyCross antwoorden

Het antwoord op de vraag: “Een vlinderstruik of kornoelje bijvoorbeeld” is: Heester